Rijksgebouwendienst

Rijksgebouwendienst - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Internationaal Strafhof (ICC)

Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) krijgt een nieuw hoofdkantoor  op het terrein van de voormalige Alexanderkazerne in Den Haag. 

Aanleiding

De Rijksgebouwendienst is vanaf 2001, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse zaken,  nauw betrokken bij de huisvesting van het ICC in Nederland. Eerst bij het gereed maken van de tijdelijke huisvesting van het ICC  in het kantoorgebouw De Arc aan de Maanweg in Den Haag. Later bij de advisering over de  besluitvorming voor de permanente huisvesting van het ICC en bij de keuze van de architect van de nieuwbouw. De realisatie van de nieuwbouw vindt plaats door ICC zelf.

Architectuur

Voor de permanente huisvesting van de nieuwbouw van ICC organiseerde de Rgd in 2009 een wereldwijde architectenselectie onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester. Uit een totaal van 171 deelnemers werden drie winnende architecten gekozen door een internationale jury. Het ontwerp van de architecten Schmidt Hammer Lassen uit Denemarken voldeed het beste aan alle criteria van het ICC, zoals ontwerp, duurzaamheid, functionaliteit en kosten. De architectonische compositie met rechthoekige  torens , zal volgens het juryrapport een 'zeer indrukwekkend en interessant architectonisch gebaar' worden en een 'grote bijdrage aan de stad leveren door de stijlvolle integratie in het landschap'.

Locatie

Het nieuwe hoofdkantoor van het ICC komt op het terrein van de voormalige Alexanderkazerne in Den Haag. 

Planning

De Rijksgebouwendienst is verantwoordelijk voor de sloop van de Alexanderkazerne en het bouwrijp maken van de grond. Er worden circa 30 gebouwen gesloopt, inclusief de Citadel, het officiershotel. Het terrein wordt  uiterlijk 31 augustus 2012 bouwrijp opgeleverd, zodat de nieuwbouw van ICC kan beginnen. De bestaande kazernemuur rondom het terrein wordt nog niet gesloopt, maar totdat de nieuwbouw van ICC gereed is gebruikt als "bouwhek" van het bouwterrein.
Het nieuwe ICC hoofdkantoor zal naar verwachting eind 2015 gereed zijn.

Contactgegevens

Vragen of klachten over dit project kunnen worden gemaild  aan Postbus.RGDBedrijfsvoeringProjecten@rgd.minbzk.nl, onder vermelding van "t.a.v. de projectmanager van het sloopproject Alexanderkazerne". Het telefoonnummer van het secretariaat  van de Directie Projecten van de Rijksgebouwendienst is: 070 339 2028.

Artist impression van het nieuwe ICC-complex
Artist impression van het nieuwe ICC-complex
Terrein voormalige Alexanderkazerne aan de Van Alkemadelaan Den Haag