Rijksgebouwendienst

Rijksgebouwendienst - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijkswaterstaat - Westraven

Direct langs de A12 ligt het kolossale kantoorgebouw Westraven, de trotse vestiging van Rijkswaterstaat. Het oorspronkelijke pand, in 1975 gebouwd naar ontwerp van Lucas & Niemeijer architecten, onderging ruim vijfentwintig jaar na de ingebruikname een grootscheepse metamorfose. Een anonieme toren werd een modern en aansprekend pand met spiegelende gevels.

Het oorspronkelijke kantoorgebouw van Lucas & Niemeijer werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw gebouwd volgens de zogenaamde jack-blockmethode: de bouw vindt plaats op straatniveau. Steeds als een etage af is, wordt deze via vijzels opgekrikt, waarna met de volgende etage begonnen kan worden. Het gebouw is vijfentwintig jaar later toe aan grondige renovatie omdat het niet meer aan de klimatologische eisen van deze tijd voldoet. Ook de architectuur is achterhaald te noemen: te anoniem en te zakelijk.

Nieuw leven

Het nieuwe Westraven is gebouwd naar ontwerp van Cepezed-architect Jan Pesman. Met de renovatie van de toren is een ‘ziek casco’ nieuw leven ingeblazen. Door inzet van de modernste technieken wordt korte metten gemaakt met het sick building syndroom waarmee het gebouw kampte.

De ingrijpende renovatie van de toren is gecombineerd met de bouw van twee nieuwe vleugels (laagbouw) aan het Amsterdam-Rijnkanaal. De vleugels zijn verbonden door serres. Een windluwe binnentuin met terras vormt de verbinding van de laagbouw met de toren. De tuin met vijver en de omgeving zijn ontworpen door het Duitse bureau Wes & Partner.

Geveldoek

Glas is een in het oog springende kenmerk van Westraven. Opvallende innovatie is het geweven glasvezeldoek waarmee drie van de vier glazen gevels zijn voorzien. Het doek heeft een coating van teflon om de wind en zon te temperen zonder verlies van uitzicht. Er zijn verschillende andere innovatieve technieken in het pand toegepast. Zo zijn er klimaatzones op de begane grond die voor een wisselend en daardoor aangenaam binnenklimaat zorgen. En in de ‘inteliligente’ vloeren en plafonds zijn bekabeling en ventilatie weggewerkt. Westraven is op dit moment een van de meest duurzame kantoorgebouwen in Nederland.

Het nieuwe Westraven werd in 2007 officieel in gebruik genomen. Westraven gaat ook de geschiedenis in als het pand van de rijksoverheid waarop het nieuwe rijkslogo van Studio Dunbar is aangebracht.

Omvang

53.722 m2 bruto vloeroppervlak

Locatie

Griffioenlaan 2, Utrecht

Gebruiker

Rijkswaterstaat

Eigendom

Rijksgebouwendienst

Architecten

  • 1975 Lucas & Niemeijer
  • 2007 J. Plesman van Cepezed (renovatie toren en nieuwbouw)

Kunst

Ned Kahn, metalen constructie bij de hoofdingang

Foto's van Westraven, gebouw Rijkswaterstaat
fotografie: Corné Bastiaansen